Podrobná pravidla soutěže na Facebooku

sme moc rádi, že jste se zúčastnili naší soutěže a přejeme vám hodně štěstí! Protože pořádek dělá přátele, tady máte všechna podrobná pravidla na jednom místě.

  1. Organizátor soutěže

Organizátor soutěže je Stanex.cz – Josef Staněk, IČ: 12894648, se sídlem U Hřebčince 2559 (Budějovické Předměstí) 39701 Písek

  1. Výhra
  2. cena: XXX
  3. cena: XXX
  4. cena: XXX
  5. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní pravidla a podmínky soutěže.

Účastník soutěže disponuje adresou pro doručování na území České republiky.

Účastník soutěže není v zaměstnaneckém či příbuzenském poměru s pořadatelem, ani žádnou osobou pořadateli blízkou.

  1. Vyhodnocení

Výherce bude vyhlášen na základě splněných pravidel soutěže, která jsou popsána v příslušném soutěžním příspěvku na sociální síti.

  1. Předání výhry

Zveřejněný výherce nás musí kontaktovat prostřednictvím výherního facebookového profilu a přes něj nám zaslat zprávu pro ověření své identifikace. Poté ho budeme kontaktovat, abychom s ním dohodli detaily předání výhry.

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Stejně tak vyjadřuje souhlas se zvěřejněním svého jména na profilu Stanex.cz. 

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. 

Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech soutěže. Reklamace výher je vyloučena. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit. 

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho měsíce od ukončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

Společnost Meta není pořadatelem soutěže.