Další
Menu

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.stanex.cz, společnost Stanex CZ s.r.o., uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR a je od 24.9.2001 registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů V Praze pod reg. číslem 00011667/001.

 

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití a získání třetí stranou.

 

Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu, jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Osobní údaje budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky.

 

Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a Stanex CZ s.r.o. je nadále nebude zpracovávat.